Audios
|
0 485

Episode 5 – ऑटिझम- विविधता साजरी करूया

 

ह्या भागात, ऑटिझम मधली विविधता समजून घेऊया. Greta Thunberg च्या कामाला दाद देताना तिच्या ऑटिझमला साजरं करुया. तसंच सगळ्या ऑटिस्टिक व्यक्ती आपल्या अडचणींना सामोरे जाता-जाता यशाच्या छोट्या – छोट्या पायऱ्या चढत आहेत , त्यांच्याहि प्रयत्नांना बळ देऊया.

Article 1 of 43 articles in series
|

79384
21/12/2022

Is Stem Cell Therapy a cure for treating Autism?

Indian Council of Medical Research(ICMR)

78616
25/11/2022

What is Echolalia?

Nayi Disha Editor

Suggested Service Providers